Daniel Nazaruk
Nr leg 1
29.11.2006 r.Przodownik TP I st., Przodownik TKol., Przodownik TG, Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody, Znakarz Szlaków Nizinnych, Organizator Imprez na Orientację, Organizator Turystyki. Prezes KTP ,,Orły" od 29.11.2006r. do 03.06.2009r. Otrzymał godność Honorowego Prezesa za wkład w rozwój klubu 05.12.2009r. Uzyskał tytuł Harpagana dnia 18.10.2008r. za przejście 100km w ciągu doby. Odznaczony za czynny i twórczy udział w działalności turystyczno- krajoznawczej odznaką Orli Lot (2008), 2x Dyplomem Regionalnej KTP w Koszalinie (2009,2010), Medalem 50lecia Oddziału (2010), Dyplomem ZG (2010), Złotą i Srebrną Odznaką ,,Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży"(2011,2017), Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi RP (2011,2018), Medalem 60lecia i 65lecia KTP ZG (2012,2017), Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK (2014,2019). Członek KTP ,,Bąbelki" Gdańsk od 2009 roku, Sekretarz KTP Bąbelki (2010-2012), Prezes KTP Bąbelki Gdańsk od 2012, od 2009 roku działacz PTTK O/Gdańskiego, Wiceprezes PTTK O/Gdańskiego od 2013, Przewodniczący Zespołu ds. Rajdów Pomorskich 2010 - 2012, Wiceprzewodniczący KTPiKol. PTTK O/ Gdańskiego 2009-2017, od 2017 Przewodniczący OKTPiG w Gdańsku, Przewodniczący OKTKol. w Gdańsku i Wiceprzewodniczący OKOP w Gdańsku , Członek Pomorskiej KTKol. 2009-2013, stały współpracownik KTP ZG PTTK 2010-2013, Członek KTP ZG PTTK w latach 2013-17, Członek Honorowy KTP ,,Horyzont" z Solca Kujawskiego, Komandor 56 i 63 OZ PTP Gdańsk 2013,2020, Komandor 55 i 60 OWRP ,,Pomorskie 2014”, ,,Pomorze Środkowe 2019", Z-ca Komandora 55 OZPTKol. ,,Sominy 2015”, Komandor 60 OZPTKol. ,,Chmielno 2020", Z-ca Komandora 44 OZPTKaj i Centralnego Spływu Kajakowego PTTK. Turystykę uprawia od 1998 roku.
Wróć

Copyright © 2006-2008 KTP PTTK ORŁY