Z inicjatywy Daniela Nazaruka oraz Tomasza Radawca zorganizowano wyjazd ze Słupska na szlak Trójmiejski który postanowiono przejść w całości. Wyjazd nastąpił w dniu 18.04.2006 roku, a trasa prowadziła z Gdyni Głównej przed Trójmiejski Park Krajobrazowy do Gdańska Głównego o długości 46km. W tej wycieczce uczestniczyło 6 osób , gdzie po raz pierwszy powstała myśl o utworzeniu nowego klubu turystyki pieszej w Słupsku. Ponownie powrócono do tego tematu na XXXI Ogólnopolskim Zlocie Szlakami Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie Daniel Nazaruk , Tomasz Radawiec i Patryk Wierzbicki postanowili utworzyć klub na początku 2007 r. W czasie rajdu Świnoujście- Mielno w dniach 21-26 sierpnia 2006 r. Daniel z Patrykiem zaczęli myśleć o nazwie i logo klubu. To stamtąd pochodzi nazwa klubu „ORŁY”, którą wymyślił Daniel Nazaruk. Następnie po spotkaniu w większym gronie we wrześniu ustalono, że klub powstanie „jak najszybciej się da”. Zaczęły się pierwsze rozmowy z zarządem oddziału, zbiórką chętnych i wyborem tymczasowych władz klubu.

29 XI 2006

Dnia 29 listopada 2006 roku powstał oficjalnie Klub Turystyki Pieszej ,,ORŁY’’ z ustawy nr 57 Zarządu RO PTTK w Słupsku. W grudniu odbyły się dwie wycieczki klubowe na których było 13 osób, także wybraliśmy się na spacer krajoznawczy po naszym mieście i dnia 20 grudnia 2006 roku odbyło się I Walne Zebranie Klubu na którym wybrano pierwszy Zarząd Klubu Turystyki Pieszej ,,Orły” który nie zmienił się od Tymczasowego, a wyglądał następująco:

Prezes: Daniel Nazaruk
Wiceprezes: Tomasz Radawiec
Sekretarz: Patryk Wierzbicki
Skarbnik: Łukasz Łepek

Na Walnym Zebraniu Klubu przyjęto wzór logo jakie opracował Daniel, otrzymano informacje o już działającej stronie internetowej oraz przedstawiono wszystkim pierwszą flagę klubową która nie była sporych rozmiarów na biało- czerwonym tle widniał napis KTP ,,Orły” Słupsk.

Wtedy nastał także pomysł przygotowania profesjonalnej flagi naszego klubu. W klubie w początkowym okresie posiadaliśmy dwóch Przodowników Turystyki Pieszej o nr leg. 10454 Tomasza Radawca i nr leg. 10502 Daniela Nazaruka. Rok 2007 stał pod znakiem zapytania jaki charakter przybierze działalność klubu, jaka będzie frekwencja czy chociażby ile wycieczek się odbędzie. W styczniu tego roku Daniel złamał nogę i z chodzenia praktycznie były nici, ponieważ on w tym czasie prowadził wycieczki. Jednakże gdy nastał luty działalność klubu odżyła. Powstał Rajd Walentynowy z inicjatywy Daniela którą to myśl poparł gorąco zarząd klubu. W wycieczkach brało udział przeważnie grupa 3-6 osób ale odbywały się co tydzień. W marcu na II Walnym Zebraniu Klubu powołana została Komisja Rewizyjna Klubu, a przewodniczył jej Krzysiek Łukowiec. Wtedy także powstała nowa flaga klubu używana dłużej od pierwszej prawie dwa lata. Była na białym tle z napisem: Klub Turystyki Pieszej ,,Orły” PTTK Słupsk, a wykonał ją Daniel.

Na wiosnę odwiedziliśmy po raz pierwszy kolegów z Lęborka, rozpoczęliśmy współpracę z zaprzyjaźnionym Klubem Turystów Pieszych ,,Bąbelki” z Gdańska i dalej wędrowaliśmy w okolicach Słupska na pieszo i rowerem. W czerwcu pojawiliśmy się na VIII Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego gdzie zajęliśmy III miejsce współzawodnicząc na rajdzie. Lipiec to czas na kolejny 48 OWRP, jednak tego roku tylko Daniel reprezentował nasz klub na Podbeskidziu. W tym czasie szeregi klubu zasiliła nasza sympatyczka PTP 10455 Kasia Sikorska z numerem 20. Ta decyzja ucieszyła zarząd klubu zwiększeniem kadry programowej w klubie. Jesień to okres dalszego rozwoju Klubu. Zwiększono organizację imprez pieszych i rowerowych, które nawet w liczbie dwóch odbywały się w jeden weekend. W dniu 24 listopada 2007 roku świętowaliśmy rok działalności klubu. Na obchodach ,,roczku” było nas 19 osób. Po tej imprezie w grudniu odbyły się cztery imprezy ale ostatnią już tradycyjnie został Rajd Pieszy ,,Darłowo- Sławno”.

W roku 2007 odbyło się 48 imprez turystyki kwalifikowanej, było to miłym zaskoczeniem. Rok 2008 był rokiem dalszego wzrostu liczby wycieczek oraz frekwencji natomiast spadła w tym roku liczba przyjmowanych osób do klubu ze względu na kryteria jakie ustalił zarząd klubu. Należało spełnić warunki takie jak: co najmniej mała brązowa OTP, komunikatywność, duża chęć wstąpienia w rzeszę członków, znajomość historii klubu itp. W omawianym roku wstąpiło 7 osób z nr 27-33. Klub pojawił się na kilku imprezach Ogólnopolskich, 49 OWRP ,,Wysoczyzna Elbląska”. 1 marca 2008 roku nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika, Łukasza Łepka zastąpiła Kamila Stec. Rok 2008 stał się rekordowym, ponieważ w tym to roku klub zorganizował lub był reprezentowany łącznie na 56 imprezach turystyki kwalifikowanej co stanowi więcej niż jedną wycieczkę na tydzień. W czerwcu na Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej uprawnienia rowerowe otrzymali PTKol. 7121 Daniel Nazaruk i PTKol. 7122 Arnold Szczucki, który niebawem po tym kursie wstąpił do klubu. Tuż przed obchodami rocznicy powstała pierwsza odznaka klubowa wykonana z plastiku. Mimo marzeń o metalowej odznace ta również ucieszyła klubowiczów. Tuż przed rocznicą klubu nasz Sekretarz Patryk Wierzbicki uszył piękną, oficjalną i profesjonalną flagę, którą klub używa do dziś. Jest ona w barwach klubowych czyli czerwieni- żółci- zieleni i błękicie z czarnym napisem Klub Turystyki Pieszej Orły Słupsk. Obchody II rocznicy Klubu odbyły się w dniach 22-23 listopada 2008 roku w Porzeczu. Trasę tradycyjnie tego dnia poprowadził nasz Honorowy Prezes PTP 4525 Zbigniew Waśko, a drugi dzień to prowadzenie naszego Prezesa. Rocznica odbyła się w aurze zimowej jednakże jest bardzo miło wspominana przez klubowiczów. W grudniu zaś już po raz V poszliśmy po świętach na Rajd Pieszy ,,Darłowo- Sławno” prowadzony przez Daniela.

Nadszedł rok 2009, rok zmian w klubie, zmiany rzeczywistości w działalności naszego klubu choć zaczął się spokojnie i nic tego nie wskazywało. Zimowa aura przyniosła ukończenie kursu z pozytywnym zdaniem egzaminu na Przodownika Turystyki Pieszej. Byli to PTP 10612 Krzysztof Łukowiec, PTP 10613 Marceli Piec, PTP 10614 Kamila Stec i PTP 10616 Patryk Wierzbicki, natomiast uprawnienia rozszerzył PTP 10456 Arnold Szczucki o kolejne województwo. Także w lutym przyszła kolejna wspaniała informacja- MAMY WYMARZAONĄ METALOWĄ ODZNAKĘ KLUBOWĄ. Wieści te bardzo ucieszyły wszystkich klubowiczów. W marcu szeregi klubu zasiliła PTP Hania Czapla, a kadra powiększyła swoją liczbę do ośmiu Przodowników Turystyki Pieszej. W tym roku przyjęliśmy kilka starszych wiekowo co ustabilizowało klub. Wycieczki odbywały się regularnie.

Przełom nastąpił w miesiącach kwietniu i maju. Wtedy postanowiliśmy zorganizować II Rajd Pomorski Wydma, który zaplanowano w dniach 1-3 maja na terenie Krainy w Kratę. Był on wpisany w kalendarz imprez oddziałowych, kilka dni przed imprezą Daniel otrzymał informacje z biura oddziału. Powiadomiono naszego Prezesa aby impreza się nie odbyła, zaś jeśli już to zamknięta i bez rozgłosu. Po uzyskaniu tej wiadomości Daniel zakupił z własnych środków znaczki, załatwił bazę noclegową za 10zł od dwóch noclegów i zaprosił zaprzyjaźnionych turystów. Sytuacja nie spodobała się pracownikom biura Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku, którzy zawsze byli przeciwko działalności Daniela. Organizował on dla wielu osób ciekawe wycieczki piesze lub rowerowe, były darmowe lub uczestnik sam opłacał nocleg. Były to wyśmienite, ciekawe imprezy turystyczne z dużym nastawieniem na krajoznawstwo. W maju tego roku Daniel postanowił odejść z Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku, czyli naszej placówki. Niestety nie wytrzymywał nerwowo współpracy z Oddziałem, której jak później powiedział nigdy faktycznej nie było. Była to bardzo trudna decyzja w jego życiu i życiu klubu. Był, jest i będzie wielkim autorytetem wśród klubowiczów i sympatyków, a także prawdziwą legendą ,,Orłów”. Gdy Daniel Nazaruk nasz założyciel, turysta i przyjaciel odszedł z Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku, a jednocześnie przestał być Prezesem, zostało zwołane III Walne Zebranie Klubu w dniu 3 czerwca 2009 roku, zaś drugim Prezesem Klubu została Kamila Stec. Nowy zarząd wyglądał następująco:

Prezes: Kamila Stec
Wiceprezes: Tomasz Radawiec
Wiceprezes: Paweł Skowroński
Sekretarz: Marceli Piec
Skarbnik: Halina Polonis

Po wyborach frekwencja spadła, była spowodowana prywatnymi wyjazdami klubowiczów i zmianami organizacyjnymi w klubie. Jednakże na 50 OWRP ,,Jura” pojawiliśmy się w 8 osobowej grupie. Zmniejszono także liczbę wycieczek pieszych. Niewątpliwie na tej nowej drodze sukcesem zarządu jest zorganizowanie koszulek klubowych w październiku i nawiązanie przyjacielskich stosunków z dwoma środowiskami turystycznymi KTP ,,Figa” z Braniewa i KT ,,Kahel Klub II” z Lęborka. Koszulki pojawiły się granatowe z logiem z przodu, z tyłu zaś widnieje napis: Klub Turystyki Pieszej PTTK Orły Słupsk.

W listopadzie odnowiono spotkania klubowe we wtorki, powoli powracało także spore zainteresowanie klubem. Delegacja klubu pojawiła się na 50-leciu KTP ,,Bąbelki” w Gdańsku. W dniach 05-06 grudnia 2009 roku w Nowej Wsi Lęborskiej obchodziliśmy III Rocznicę Naszego Klubu. Na imprezie pojawiła się grupa z zaprzyjaźnionego Kahel Klubu, przyjechał nasz członek Honorowy Ula Strzykowska zabrakło jednak Prezes Kamili Stec oraz Honorowego Prezesa Zbyszka Waśko. Po wycieczkach uroczyste obchody poprowadzili Kol. Skowroński przy pomocy naszego pierwszego Prezesa Kol. Nazaruka. Podczas uroczystości nadano Kol. Danielowi Nazaruk godność Honorowego Prezesa naszego klubu za wkład wniesiony w działalność i rozwój ,,Orłów”. W grudniu po raz VI powędrowaliśmy z Darłowa do Sławna.

Rok 2010 rozpoczął się spokojnie. Co tydzień klub organizował wycieczki sobotnie. W lutym pojawiliśmy się na V Rajdzie Kaszubsko- Pomorskim Stolemy oraz zorganizowaliśmy IV Rajd Walentynkowy. Wiosna mijała szybko. Na początku czerwca klub był współorganizatorem XI Rajdu Pomorskiego Kluka który odbywał się na Ziemi Słupskiej. Podczas 51 OWRP nasz wiceprezes Paweł Skowroński zdał egzamin na uprawnienia PTP i otrzymał leg. z numerem 10665. W sierpniu razem z KTP Bąbelki zorganizowaliśmy wycieczkę pieszo- rowerową w Warcinie. Zwiększona została także liczba wycieczek dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) zastępując jednodniowe co spodobało się naszym klubowiczom.

29.09.2010r

Wrzesień 2010 roku to ważny czas w historii naszego klubu. Wtedy podczas IV walnego zebrania postanowiono odejść z Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku. Jedną z przyczyn był brak współpracy z oddziałem oraz spadająca liczba członków klubu z opłaconą składką do PTTK. Z dniem 29.09.2010 klub przeniesiono do Oddziału Koszalińskiego PTTK zachowując nazwę, logo oraz barwy klubowe. Posunięcie to spowodowało znaczny wzrost opłaconych składek. 2 października 2010 roku podczas obchodów 50-lecia O/Koszalińskiego zostaliśmy przedstawieni przez Prezesa O/Koszalińskiego PTTK Kol. Józefa Tokarza. Obecny na obchodach Prezes ZG PTTK Kol. Lech Drożdżyński zgadzał się z naszą decyzją i życzył dalszych sukcesów w rozwoju naszego klubu. Współpraca z oddziałem od początku jest przyjazna i owocna. Na początku grudnia odbyła się już IV Rocznica klubu. Po słabszej frekwencji podczas ubiegłorocznej imprezy tym razem było nas sporo. Obecny był cały zarząd klubu poza Kol. Radawcem który obecnie mieszka w USA. Obecni byli także Honorowi Prezesi Klubu, Prezes i Sekretarz O/Koszalińskiego, Delegacja z Kachel klubu z Lęborka oraz KT ,,Ostańce” z Zawiercia. Trasę prowadził Mecenas zaś uroczyste obchody Kamila . Podczas uroczystości rocznicowych odznaczono:

Dyplomem Klubu:
-Kol. Sekuła, Kol. Skowroński, Kol. Dzik

Dyplomem Oddziału:
- Kol. Nazaruk, Kol. Radawiec, Kol. Wierzbicki, Kol. Łukowiec, Kol. Niebieszczańska, Kol. Szczucki, Kol. Mikołajczyk, Kol. Polonis

Dyplomem ZG PTTK:
- Kol. Nazaruk, Kol. Stec, Kol. Piec, Kol. Skowroński P., Kol. Kruszczyński

Medalem 50- lecia O/Koszalińskiego
- Kol. Stec

Podczas obchodów przyjęto sześcioro nowych klubowiczów z czego czworo to Przodownicy TP. Rok 2010 zakończył VII Rajd Darłowo- Sławno na którym z powodu poniedziałku i grypy na trasie wędrował samotnie Daniel.

Rok 2011 to rok V- lecia działalności naszego klubu. Rok rozpoczął się od cotygodniowych wycieczek sobotnich. Nasze główne imprezy pojawiły się w kalendarzu imprez O/ Koszalińskiego. Daniel zaproponował zorganizowanie I Rajdu na Raty ,,Rezerwaty Pomorza Środkowego”. Zaplanowano 12 etapowy Rajd, jednakże w kolejnych miesiącach postanowiono że będzie on organizowany swobodniej. I etap odbył się w styczniu do Rezerwatu ,,Grodzisko Runowo”. Kolejne etapy przyciągały spore grupy uczestników, a dla potrzeb Rajdu przygotowano odznaki i okolicznościowy stempel. W ciągu wycieczki odbywały się regularnie. Współorganizowaliśmy ponownie Rajdy ,,Stolemy”, ,,Kluka”, po przerwie w maju odbył się III Rajd Pomorski ,,Wydma” którego komendantem został Marek Janusewicz. W wakacje uczestniczono w 52 OWRP ,,Bory Tucholskie”. Jesienią przygotowywano się do obchodów Jubileuszu. W tym roku zwiększono uczestnictwo w imprezach O/Koszalińskiego, Kochel Klubu, utrzymując także dobre stosunki z KTP Bąbelki.

Uroczystości 5-lecia klubu odbyły się w Rowach 3 grudnia 2011 roku. Przybyło na nie wielu gości na czele z Prezesem ZG Lechem Drożdżyńskim, Przewodniczącym KTP ZG Stanisławem Łuciem, Członkiem Honorowym Towarzystwa Konradem Bieleckim, Członkiem KTP ZG Ryszardem Bałabuchem, Prezesem O/ Koszalińskiego Józefem Tokarzem i wieloma innymi. Obchody poprowadził Prezes Paweł przy pomocy Honorowego Prezesa Daniela. Mecenas rozpoczął uroczystości witając gości i przedstawiając zmianę w składzie klubu zgodną z naszym regulaminem. Skład zarządu wygląda następująco:

Prezes: Paweł Skowroński
Wiceprezes: Marek Janusewicz
Sekretarz: Marceli Piec
Skarbnik: Halina Polonis
Członek: Andrzej Strzykowski

Następnie przedstawiono historię klubu przyjęto czworo kolejnych członków klubu, oraz wręczono godność członka honorowego siedmiu znamienitym osobom. Kolejną ważną oraz przyjemną częścią było odznaczenie naszych klubowiczów. Odznaczenia wręczał Prezes ZG wraz z Pawłem.

Odznakę Honorową ,,Za zasługi w Turystyce”
Kol. Piec, Kol.P. Skowroński

Złotą Odznaką ,,Za pracę wśród młodzieży PTTK”
Kol. Jankowska

Srebrną Odznaką ,,Za pracę wśród młodzieży PTTK”
Kol. D. Nazaruk

Dyplomem ZG
Kol. Wierzbicki, Kol. Niebieszczańska, Kol. Szczucki, Kol. M. Janusewicz, Kol. T. Janusewicz

Dyplomem Oddziału
Kol. I. Nazaruk

Po południu odbyła się wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, wieczorem zaś podczas biesiady turystycznej zaprezentowano hymn klubu. V Rocznica uważana jest za bardzo dobrze zorganizowaną. Rocznica była jednocześnie 249 imprezą klubową do czasu której pojawiło się 2017 uczestników. Po świętach Daniel poprowadził VIII Rajd Darłowo- Sławno będąc jako jedyny na wszystkich jego edycjach.

Rok 2012 rozpoczął się od dalszej współpracy z Kahel Klubem, pojawiliśmy się na imprezach O/Koszalińskiego. W lutym delegacja klubu na czele z Markiem reprezentowała nas podczas 30-lecia istnienia Kahel Klubu.