Daniel Nazaruk
Nr leg 1
29.11.2006 r.Przodownik TP I st., Przodownik TKol., Przodownik TG, Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody, Znakarz Szlaków Nizinnych, Organizator Imprez na Orientację, Organizator Turystyki.
Więcej

Tomasz Radawiec
Nr leg 2
29.11.2006
Przodownik TP III st. Wiceprezes KTP Orły od 29.11.2006r. Odznaczony Dyplomem Oddziału (2010), Turystykę uprawia od 2004 roku.

Patryk Wierzbicki
Nr leg 3
29.11.2006
Przodownik TP III st. Znakarz Szlaków Nizinnych, Sekretarz KTP ,,Orły" od 29.11.2006r. do 03.06.2009r. Odznaczony Dyplomem Oddziału (2010), Dyplomem ZG (2011).Turystykę uprawia od 2006 roku.

Łukasz Łepek
Nr leg 4
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2004 roku.Skarbnik KTP Orły od 29.11.06 do 01.03.08 roku.

Kamil Salicki
Nr leg 5
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2003 roku.

Ireneusz Nazaruk
Nr leg 6
29.11.2006
Odznaczony Dyplomem Oddziału (2011). Turystykę uprawia od 1977 roku.

Paweł Knut
Nr leg 7
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2004 roku.

Grzegorz Nazaruk
Nr leg 8
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2005 roku.

Mateusz Polit
Nr leg 9
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2006 roku.

Janusz Helski
Nr leg 10
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2005 roku.

Marta Lizurej
Nr leg 11
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2006 roku. Prowadziła Kronikę Klubową do marca 2007 roku.

Maciek Pytel
Nr leg 12
29.11.2006
Turystykę uprawia od 2002 roku.

Krzysztof Łukowiec
Nr leg 13
09.01.2007Przodownik TP II st., Przodownik TKol., Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Instruktor Opieki Nad Zabytkami, Organizator Turystyki, Znakarz Szlaków Kolarskich, Znakarz Szlaków Nizinnych. Przewodniczący KRK w latach 2007-2009, Odznaczony Dyplomem Oddziału (2010), Turystykę uprawia od 2007 roku.

Monika Koźlik
Nr leg 14
23.01.2007
Turystykę uprawia od 2006 roku. Prowadziła Kronikę Klubową do marca 2007 roku.

Arkadiusz Sroka
Nr leg 15
08.03.2007
Turystykę uprawia od 2005 roku.

Marta Wentowska
Nr leg 16
26.03.2007
Turystykę uprawia od 2005 roku Uzyskała Patent żeglarza w 2006 roku.

Dariusz Sieradzki
Nr leg 17
26.03.2007
Turystykę uprawia od 2007 roku.

Michał Sekuła
Nr leg 18
25.04.2007
Turystykę uprawia od 2001 roku Uzyskał Patent żeglarza w 2004 roku.

Sławomir Środa
Nr leg 19
19.05.2007
Turystykę uprawia od 2007 roku.

Katarzyna Niebieszczańska (Sikorska)
Nr leg 20
17.07.2007
Przodownik TP III st. Odznaczona Dyplomem ZG (2011). Turystykę uprawia od 1994 roku.

Marta Andrzejewska
Nr leg 21
21.07.2007
Turystykę uprawia od 2001 roku.

Bartosz Szeląg
Nr leg 22
05.10.2007
Turystykę uprawia od 2007 roku.

Kamila Stec
Nr leg 23
05.10.2007
Przodownik TP III st. Prowadziła kronikę klubową. Skarbnik KTP Orły 01.03.2008r. do 03.06.2009r. Prezes KTP Orły od 03.06.2009 roku do 02.03.2011 roku. Odznaczona Medalem 50 lecia Oddziału (2010), Dyplomem ZG (2010), Turystykę uprawia od 2007 roku.

Remigiusz Szczepankowski
Nr leg 24
05.10.2007
Turystykę uprawia od 1996r. Uzyskał patent Żeglarza w 2003 roku.

Alicja Bigott
Nr leg 25
07.10.2007
Turystykę uprawia od 2007 roku.

Marceli Piec
Nr leg 26
07.11.2007
Przodownik TP II st., Znakarz Szlaków Nizinnych, Prowadzi stronę klubową. Sekretarz KTP Orły od 03.06.2009r do 21.11.2012r. Odznaczony Medalem 50- lecia Oddziału (2010), Dyplomem ZG (2010), Odznaką Honorową ,,Za zasługi w turystyce". Turystykę uprawia od 2007 roku.


Więcej

Adrian Gorczyca
Nr leg 27
01.03.2008
Turystykę uprawia od 2007 roku.

Arnold Szczucki
Nr leg 28
22.11.2008

Przodownik TP I st., Przodownik TKol., Instruktor Ochrony Przyrody, Odznaczony Dyplomem Oddziału (2010), Dyplomem ZG (2011). Turystykę uprawia od 2002 roku.


Więcej

Piotr Mełnicki
Nr leg 29
22.11.2008
Turystykę uprawia od 2007 roku.

Marta Skora
Nr leg 30
22.11.2008
Turystykę uprawia od 2007 roku.

Szymon Szostakiewicz
Nr leg 31
22.11.2008
Turystykę uprawia od 2006 roku.

Kinga Mikołajczyk
Nr leg 32
22.11.2008
Turystykę uprawia od 2008 roku. Prowadzi kronikę klubową.

Arkadiusz Rudiak
Nr leg 33
22.11.2008
Turystykę uprawia od 2007 roku.
Andrzej Strzykowski
Nr leg 34
04.01.2009
Turystykę uprawia od 1980 roku.
Karol Saturnus
Nr leg 35
12.02.2009
Turystykę uprawia od 2009 roku.
Piotr Saturnus
Nr leg 36
12.02.2009
Turystykę uprawia od 2009 roku.
Halina Polonis
Nr leg 37
28.02.2009
Skarbnik KTP Orły od 03.06.2010r do 24.11.2013r. Turystykę uprawia od 1990 roku.
Ewa Wiśniewska
Nr leg 38
28.02.2009
Turystykę uprawia od 1990 roku.
Hanna Jankowska
Nr leg 39
24.03.2009

Przodownik TP III st., Organizator Turystyki, Odznaczona Dyplomem ZG (2009), Złotą Odznaką ,,Za pracę PTTK wśród młodzieży". Turystykę uprawia od 2000 roku.
Paweł Skowroński
Nr leg 40
24.03.2009
Przodownik TP II st., Wiceprezes KTP Orły od 03.06.2009r. do 02.03.2011 roku, Prezes KTP Orły od 02.03.2011r., Odznaczony Medalem 50- lecia Oddziału (2010) Dyplomem ZG w 2010 roku, Odznaką Honorową ,,Za zasługi w turystyce". Wielokrotny uczestnik Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdów Pieszych, wędrówek regionalnych ,,Z Głosem Pomorza w Plener" i rajdów im. prof J. Jóżwiaka po Roztoczu. Pierwotnie, jako członek klubu turystycznego ,,Cezarki" z Radomia. Turystykę uprawia od 1980 roku.
Katarzyna Wilczewska
Nr leg 41
01.10.2009
Turystykę uprawia od 1970 roku.
Teresa Janusewicz
Nr leg 42
04.12.2010
Przodownik TP III st., Turystykę uprawia od 1990 roku. Skarbnik KTP Orły od 24.11.2012r.
Marek Janusewicz
Nr leg 43
04.12.2010

Przodownik TP III st., Znakarz Szlaków Nizinnych. Turystykę uprawia od 1990 roku.
Robert Pyśk
Nr leg 44
04.12.2010
Przodownik TP III st., Znakarz Szlaków Nizinnych, Odznaczony Medalem 50- lecia Oddziału (2010), Turystykę uprawia 2005 roku.
Cezary Skowroński
Nr leg 45
04.12.2010
Przodownik TP III st. Turystykę uprawia od 1996 roku.
Seweryn Dzik
Nr leg 46
04.12.2010
Odznaczony Medalem 50- lecia Oddziału (2010). Turystykę uprawia od 2010 roku.
Beata Borzemska
Nr leg 47
04.12.2010
Turystykę uprawia od 2003 roku. Sekretarz KTP Orły od 24.11.2012r.
Margota Szarbiewska
Nr leg 48
03.12.2011
Jakub Jankowski
Nr leg 49
03.12.2011
Piotr Radziszewski
Nr leg 50
03.12.2011
Turystykę aktywnie uprawia od 2005 roku.
Grzegorz Janusewicz
Nr leg 51
03.12.2011
Luiza Wasilewska
Nr leg 52
24.11.2012