Klub Turystyki Pieszej „Orły” powstał w 2006 roku. Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (PTTK). Nasz klub przynależy do Oddziału Koszalińskiego PTTK jednakże klub rozpoczynał swoją działalność w Słupsku. Obecnie działamy na terenie Pomorza Środkowego. Zrzeszamy miłośników przyrody i turystyki bez ograniczeń co do wieku lub wykształcenia. Naszym celem jest propagowanie turystyki dla jak najszerszego grona tych, którzy kochają piękno przyrody i interesują się historią oraz zabytkami ziemi pomorskiej. Preferujemy głównie wędrówki piesze, lecz organizujemy również spływy kajakowe, rajdy kolarskie i wycieczki narciarskie. Z reguły nasze wyprawy odbywają się w regionie koszalińskim słupskim, często jednak wyjeżdżamy w inne części kraju. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnych wędrówek- aby w nich uczestniczyć nie jest wymagane członkostwo w klubie. Nie wymagamy też wcześniejszego zgłaszania się na wędrówkę, z wyjątkiem sytuacji, gdy ilość miejsc jest ograniczona, ale wtedy informujemy o tym na stronie głównej. Zapewniamy miłą atmosferę i liczne, pozytywne wrażenia z turystycznych szlaków…