Informujemy, że z uwagi na coraz częstsze reklamacje i skargi na nieterminowość lub wręcz brak realizacji i weryfikacji odznak klubowych Zarząd Klubu "Orły" zawiesza na czas nieokreślony możliwość zdobywania tych odznak, jednocześnie usuwając wzory tychże odznak z internetowej strony klubu. Nadto informujemy iż władze klubu nie odpowiadają za czynności podejmowane indywidualnie przez innych członków klubu, nawet jeśli działają oni personalnie jako członkowie klubu "Orły".

Wszelkie reklamacje prosimy kierować bezpośrednio do kol. Roberta pod numerem tel. 733 151 470, 575 509 680, adresem email odznaki.orly@gmail.com, bądź na profil klubu Facebook który jest również przez niego prowadzony.
Odznaka Klubu Turystyki Pieszej Orły. Wzór zaprojektował Daniel Nazaruk który stanowił pierwsze logo klubu od 29.11.2006 roku, wzór udoskonalił Szymon Szostakiewicz w roku 2009 po czym wybita została odznaka. Odznakę mają prawo nosić wszyscy członkowie zwyczajni klubu oraz członkowie honorowi. Odznaka ta zastąpiła plastikowy button który wcześniej tymczasowo stanowił odznakę klubową.