Data: 10.04.2010r

Na  113tej wędrówce z Głosem Pomorza w Plener pojawił się Marcel i Paweł oraz 
liczne grono sympatyków – Teresa i Marek Janusewiczowie, Gosia „Kijkowska”, 
Ola Kul, Konrad Remelski i inni.. Wędrowaliśmy w okolicach Koczały wokół jeziora 
Dymin, trasa liczyła ok. 8km. Już na początku w „Jaworowym Dworze” p. Stanisława 
Kluska zostaliśmy poczęstowani grochówką, gdzie też spędziliśmy miłe chwile przy 
brzegu jeziora w towarzystwie pary łabędzi, z którymi zaprzyjaźnił się zwłaszcza 
Marek. Potem wyruszyliśmy brzegiem jeziora w stronę Koczały. Mimo siąpiącego 
deszczu świetnie się nam maszerowało, a dopingował nas Andrzej Remelski, wybitny 
turysta, który pilnował, aby uczestnicy znaleźli drogę do mety, która miała 
miejsce przy starej remizie strażackiej w Koczale. Radość z wędrówki zmąciła 
wieść o tragedii w Smoleńsku, dlatego też na mecie po konkursie krajoznawczym i 
rozdaniu nagród rozjechaliśmy się do domów..Copyright © 2006-2008 KTP PTTK ORŁY