Data: 08.05.2010r

W dniu 8 maja w Lęborku odbyły się „Wiosenne Marsze na Orientację” 
organizowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku, przy współudziale 
KT „Świt” z Gdańska i „Kachel Klubu” z Lęborka. Spośród 
organizujących imprezę należy wymienić dobrze nam znanych kol. 
Piotra Żywickiego z Gdańska, Janka Kiśluka, Tadeusza Krawczyka a 
także naszego honorowego prezesa Daniela Nazaruka. W imprezie 
uczestniczyła młodzież szkolna z Lęborka, a spośród członków 
klubu „Orły” Marcel i Paweł. Zdobyli oni pierwsze miejsce w 
zawodach, choć w zasadzie nie sprawiło to wielkiego wyczynu, bo 
stopień trudności był obliczony dla początkujących. W wolnym czasie 
zwiedzaliśmy Park im. Chrobrego z kamiennymi kręgami oraz stojącym 
na postumencie czołgiem IS-2 (słynnym „Jotesem”; których znajduje się 
tylko kilka w Polsce). Rano było pochmurnie, 
ale w ciągu dnia pojawiło się słońce, więc żal było opuszczać 
gościnny Lębork..


Copyright © 2006-2008 KTP PTTK ORŁY