Data: 11.12.2010r

W dniu 11.12.2010 odbyła się 118ta Wędrówka z Głosem Pomorza w 
Plener do „Krainy Rummela” w okolicach Miastka. Z reguły na tych 
wędrówkach pojawiało się nieraz do kilkuset osób, jednak w tym
dniu – z uwagi na przyjście zimy i śnieżne zaspy- na starcie 
pojawiło się tylko kilkanaście osób z tzw. Uniwersytetu III Wieku 
oraz członkowie „Orłów”- Marcel, Paweł, Daniel, Teresa, Marek, 
Halinka, Andrzej i sympatyczka Maryla.  W miastku powitali nas 
prowadzący trasę Konrad Remelski i Andrzej Gurba, którzy 
poprowadzili nas leśnymi drogami do wigwamu myśliwskiego 
koła „Słonka” gdzie przy ognisku miała miejsce biesiada 
turystyczna. Dzięki hojności sołtysa Pasieki- p. Dąbrowskiego 
nikomu nie zabrakło jadła ani napitku. Z uwagi na niską 
frekwencje, każdy mógł otrzymać nagrodę za przebytą trasę. 
Nastąpiła odwilż, zaczął padać dokuczliwy deszcz, więc prędko 
przeszliśmy 2km do autobusu, który czekał na nas przy 
nadleśnictwie i powróciliśmy do Słupska. 


Copyright © 2006-2008 KTP PTTK ORŁY