Data: 03-04.12.2011r
Uroczystości i baza: Rowy, Ośrodek Balaton ul. Bluszczowa 10
Prowadzący uroczystości: Prezes KTP Orły Paweł Skowroński, Honorowy Prezes KTP 
Orły Daniel Nazaruk
Trasa: Rowy baza noclegowa- rz. Łupawa- Słowiński Park Narodowy- pomost widokowy 
na jeziorze Gardno- brzeg morza- Rowy baza noclegowa 5km
Prowadzący trasę: PTP 10665 Paweł Skowroński
Ilość uczestników: 35

Goście obecni na V leciu Klubu: 
Prezes Zarządu Głównego PTTK Kol. Lech Drożdżyński, Przewodniczący Komisji Turystyki 
Pieszej Zarządu Głównego PTTK Kol. Stanisław Łuć, Członek Honorowy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, Wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Pieszej 
Zarządu Głównego PTTK Kol. Konrad Wawrzyniec Bielecki, Członek Komisji Turystyki 
Pieszej Zarządu Głównego PTTK Kol. Ryszard Bałabuch, Prezes Oddziału Koszalińskiego 
PTTK Kol. Józef Tadeusz Tokarz, Skarbnik Oddziału Koszalińskiego PTTK Kol. Marcin 
Kruszczyński, Wybitny gitarzysta, muzyk z Radomia, autor Hymnu Klubowego Kol. Cezary 
Jawoszek,  Delegacja z Klubu Turystów Pieszych  ,,Bąbelki” Gdańsk na czele z Honorowym 
Prezesem KTP Bąbelki Kol. Stanisławem Strojnym, Honorowy Prezes KTP Orły Kol. Daniel 
Nazaruk, Członek Honorowy KTP Orły Kol. Urszula Strzykowska

Czas mija szybko i mogliśmy się o tym przekonać będąc na obchodach V- lecia naszego 
klubu. Już 02 grudnia 2011 roku pięcioosobowa grupa w składzie Daniel, Marcel, Marek, 
Seweryn i Grzesiek wybrała się do Rowów w celu przygotowania bazy do pierwszego 
klubowego Jubileuszu. Wywieszono flagi, ustawiono ławy i stoły, wyjęto kroniki, 
pieczęcie, pamiątkowe znaczki oraz podzielono pokoje dla uczestników obchodów. 
Wieczór w przygotowaniach minął zaskakująco szybko.
Nadszedł poranek 03 grudnia 2011. Po pobudce zauważyliśmy pięknie świecące słońce nad 
Rowami. Po sprawdzeniu czy wszystko gotowe wybraliśmy się na krótki spacer nad morze 
oczekując gości i uczestników. Pierwsi na bazę dotarli Prezes Oddziału Koszalińskiego 
PTTK Kol. Józef Tokarz wraz z Kol. Marcinem Kruszczyńskim i dwójką sympatyków z 
Koszalina. Zaraz po nim na miejscu pojawił się Kol. Stanisław Strojny wraz z Kol. 
Wandą z KTP Bąbelki. Dociera do nas także Teresa. W tym czasie przygotowano 
odznaczenia i wyróżnienia i już trzeba było wyjść po główną grupę która dotarła 
autobusem PKS na czele z Prezesem Klubu i członkami Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. 
Tuż po zakwaterowaniu docierają na miejsce Beata i Marek. Czekamy tylko na naszego 
znakomitego gościa Prezesa ZG PTTK Kol. Lecha Drożdżyńskiego, czas mija szybko podczas 
wspólnych rozmów i dyskusji. Po godzinie witamy serdecznie Kol. Prezesa. 
Rozpoczynają się oficjalne obchody 5- lecia klubu. Obchody od uderzenia klubową laską 
otwiera  nasz Prezes Klubu Kol. Paweł Skowroński. Po chwili wita wszystkich zaproszonych 
gości, przedstawia zarząd klubu informując, że zgodnie z regulaminem klubu w ostatnim 
czasie na wolne miejsca dokooptowano Kol. Andrzeja Strzykowskiego na członka zarządu 
klubu oraz Kol. Marka Janusewicza na wiceprezesa zarządu klubu. Następnie po 
przedstawieniu poproszony jest Honorowy Prezes KTP Orły Kol. Daniel Nazaruk aby 
przedstawił historię naszego klubu. Mówi on po krótce w jaki sposób powstał klub, 
przedstawia obecnych na uroczystościach założycieli klubu, poza prezentującym historię to 
Koledzy Patryk i Irek. Do dnia dzisiejszego Klub zorganizował 249 wycieczek w tym głównie 
piesze, rowerowe, kajakowe, górskie i na orientację w których uczestniczyło 2023 osoby. 
Daniel Przedstawił także Prezesów klubu oraz streścił co w klubie się działo podczas pięciu 
lat. Po przedstawieniu historii klubu nadszedł czas na przyjęcie nowych członków:

Z numerem 48 Kol. Margota Szarbiewska
Z numerem 49 Kol. Jakub Jankowski
Z numerem 50 Kol. Piotr Radziszewski
Z numerem 51 Kol. Grzegorz Janusewicz

Nowo przyjęciu członkowie klubu zostali przedstawieni, wręczono im odznaki klubowe. 
Następnie Prezes ponownie poprosił Daniela tym razem o wręczenie Godności Honorowego 
Członka Klubu Turystyki Pieszej Orły, którą otrzymali:

Z numerem 4 Kol. Konrad Wawrzyniec Bielecki; Członek Honorowy PTTK, były Senator RP
Z numerem 5 Kol. Lech Drożdżyński; Prezes ZG PTTK
Z numerem 6 Kol. Stanisław Łuć; Przewodniczący KTP ZG PTTK
Z numerem 7 Kol. Ryszard Bałabuch, Członek KTP ZG PTTK
Z numerem 8 Kol. Józef Tadeusz Tokarz, Prezes Oddziału Koszalińskiego PTTK
Z numerem 9 Kol. Stanisław Strojny, Honorowy Prezes KTP Bąbelki Gdańsk
Z numerem 10 Kol. Cezary Jawoszek, Wybitny gitarzysta, Autor Hymnu Klubu Turystyki 
Pieszej Orły

Daniel wspomniał że nadanie wyżej wymienionym osobom Godności Członka Honorowego to 
wielki zaszczyt dla całego klubu, a obecność ,,Kwiatu Krajoznawstwa Polskiego” na 
obchodach V - lecia świadczy o szacunku, pamięci i z całego serca dopingowania 
dalszego rozwoju klubu po jego przejściach i zawiłej historii. Po tych  słowach i 
krótkich mowach nowych Członków Honorowych, Paweł poprosił  Prezesa ZG PTTK Kol. Lecha 
Drożdżyńskiego o wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla członków Klubu Turystyki Pieszej 
Orły i tak:

Odznaką Honorową ,,Za zasługi w Turystyce” odznaczono:
Kol. Pawła Skowrońskiego
Kol. Marcela Piec

Odznaką Złotą ,,Za pracę wśród młodzieży PTTK” odznaczono:
Kol. Hannę Jankowską

Odznaką Srebrną ,,Za pracę wśród młodzieży PTTK” odznaczono:
Kol. Daniela Nazaruk

Dyplomem ZG PTTK wyróżniono:
Kol. Patryka Wierzbickiego
Kol. Katarzynę Niebieszczańską
Kol. Arnolda Szczuckiego
Kol. Halinę Polonis
Kol. Teresę Janusewicz
Kol. Marka Janusewicz

Dyplomem Oddziału Koszalińskiego PTTK
Kol. Ireneusza Nazaruk
Kol. Andrzeja Strzykowskiego

Tuż po wręczeniu odznaczeń Prezes Klubu Kol. Paweł Skowroński poprosił o zabranie głosu 
zaproszonym Gościom. Serdecznie dziękowaliśmy im za piękne słowa, wiersze i podarunki. 
Od Prezesa ZG otrzymaliśmy nową piękną flagę PTTK i ciekawe publikacje zasilające 
naszą biblioteczkę krajoznawczą. Dziękując w imieniu klubu Kol. Pawłowi za prowadzenie 
Klubu Daniel wręczył mu książkę przedstawiającą walory Powiatu Bytowskiego namawiając 
do odkrywania jego uroków. Kol. Stanisław Strojny przekazał nam pamiątkową laurkę z 
pięknym wierszem natomiast od KTP ZG PTTK otrzymaliśmy z rąk Kolegi Przewodniczącego 
List Gratulacyjny zaś od Kol. Ryszarda Bałabucha prezenty prosto z Puław. Na koniec 
uroczystości odśpiewaliśmy ,,Sto Lat” za KTP Orły oraz uraczyliśmy się lampką szampana.
Mimo zbliżającego się szybkimi krokami popołudnia wybraliśmy się na zaplanowany spacer 
na który zabrał nas prezes klubu. Pięknie opowiadając szybkim krokiem zaprowadził nas 
pod zabytkowy kościółek w Rowach, a następnie wprowadził na teren Słowińskiego Parku 
Narodowego. Po omówieniu zagadnień i ciekawostek związanych z parkiem na pomoście 
widokowym jeziora Gardno udaliśmy się już o zmroku na plaże aby zobaczyć nasz Bałtyk. 
Spacer zakończyliśmy o 17 już lekko zmoknięci od padającego deszczu. Na bazie jednakże 
czekał na nas rozpalony kominek i pyszny obiad przygotowany przez właścicieli obiektu 
który prowadzą także Restaurację Cechowa w Słupsku, kto nie był na tej imprezie może 
posmakować pysznego jedzenia właśnie w wymienionej restauracji. Po obiadokolacji 
zaczęła się biesiada turystyczna która trwała prawie do białego rana. Po północy osoby 
chętne do potańczenia mogły pobawić się przy muzyce na sali. Pięknie przygrywali na 
gitarach Czarek Jawoszek i Andrzej Strzykowski. Nauczyliśmy się także Hymnu Klubowego. 
Niedziela 04 grudnia 2011 roku to czas pożegnań i powrotów do domu. Jednakże dzień 
zaczynamy od wyśmienitego śniadania które jeszcze milej nas zaskakuje od obiadokolacji, 
jest bardzo smaczne i różnorodne, dla każdego coś dobrego. Po śniadaniu Daniel prowadzi 
osoby chętne na msze świętą. Po mszy wracamy do bazy i pakujemy się. Około 11 żegnamy i 
serdecznie dziękujemy za udział Prezesowi ZG PTTK Kol. Lechowi Drożdżyńskiemu, 
następnie Koleżeństwu z KTP Bąbelki, oraz naszym członkom i przyjaciołom z oddziału, 
czekający na autobus wznieśli jeszcze pożegnalny toast i o godzinie 12.45 opuściliśmy 
Rowy. Po dotarciu do Słupska cześć klubowiczów spędziła czas z gośćmi z KTP ZG PTTK 
oraz Kol. Czarkiem Jawoszkiem. V lecie klubu uważam za udane, dziękując wszystkim za 
obecność i żałując że niektórych zabrakło,  z nadzieją dalszego rozwoju Klubu… 

Honorowy Prezes
Klubu Turystyki Pieszej
Orły Słupsk
Daniel Nazaruk


Copyright © 2006-2008 KTP PTTK ORŁY