Data: 29.09.2012r
Prowadzący trasę rowerową: Robert Pyśk

29 września w gminie Sianów odbył się I Rajd Rowerowy "Szlakiem zabytkowych 
kościołów gm. Sianów". Organizatorem Rajdu była Gminna Organizacja Turystyczna 
w Sianowie oraz K.T.P „Orły”. Celem Rajdu była integracja mieszkańców gm. 
Sianów oraz zapoznanie z leśnymi szlakami rowerowymi, których ideą jest 
pokazanie walorów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych gminy. 
Trasa rajdu w znacznej części prowadziła szlakami rowerowymi których 
oznakowanie zostało odnowione w br. Rajd organizowany jest w ramach projektu 
"Leśne szlaki rowerowe - alternatywa dla produktu 3 x S" współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Zachodniopomorskiego 
Wielbiciele dwóch kółek stawili się w Sianowie na ul. Kościelnej. Na miejscu 
zbiórki oprócz rowerzystów z Sianowa pojawili rowerzyści z Koszalina i Słupska. 
Pogoda była wręcz wymarzona dla turystów. Po uroczystym otwarciu Rajdu, którego 
dokonał Pan Tomasz Tesmer, członek GOT w Sianowie kolarze udali się na 
zwiedzanie kościoła p.w. św. Stanisława Kostki, gdzie zapoznali się z 
szachulcową budową kościoła oraz jego zabytkami ruchomymi. Następnie pod 
przewodnictwem Roberta Pyśk wyruszyli w drogę do miejscowości Karnieszewice. Na 
miejscu uczestnicy zostali przywitani przez sołtysa wsi Panią Kazimierę 
Szatkowską, która umożliwiła zwiedzenie mieszczącego się tutaj kościoła p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspomnieć należy, że kościół o konstrukcji 
ryglowej wybudowany został w 1803 roku, niestety wymaga on prac konserwacyjnych 
w związku z osiadaniem konstrukcji. Pani  Kazimiera przedstawiła nam działania 
i inicjatywy podjęte przez mieszkańców wsi w celu odnowienia kościoła. Pożegnaliśmy 
Panią Sołtys i udaliśmy się w dalszą drogę do miejscowości Dąbrowa, która była 
kolejnym etapem na naszej trasie. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy serdecznie 
przyjęci przez Pana Krzysztofa Brach, sołtysa wsi Dąbrowa. Pan Krzysztof oprowadził 
nas po zabytkowym, gotyckim kościele p.w. św. Stanisława Kostki oraz przedstawił 
nam jego historię jak i też historię samej wsi. Dzięki jego życzliwości mogliśmy 
zobaczyć zabytkowe organy, elementy zdobień ław i ambony. Zwiedzanie zakończyliśmy 
około południa. Po krótkim odpoczynku pożegnani przez Pana Krzysztofa, który życzył 
nam miłego podróżowania i zachęcał do kolejnych odwiedzin. Rozpoczęliśmy dalszy 
etap naszego Rajdu do miejscowości Sieciemin. Dość szybko przejechaliśmy odcinek 
asfaltowej drogi łączącej Dąbrowę z Siecieminem, gdzie bezpiecznie pokonaliśmy 
skrzyżowanie z drogą krajową nr 6. Bezpośrednio po przybyciu do miejscowości 
udaliśmy się do neogotyckiego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na 
miejscu oczekiwał już na uczestników Rajdu ksiądz proboszcz Cezary Lesikowski. 
Dzięki jego życzliwości zwiedziliśmy kościół. Przekazał nam, także wiele ciekawych 
informacji związanych z historią kościoła i parafii. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że ksiądz proboszcz sam jest zwolennikiem dwóch kółek. Bardzo lubi podróżowanie 
rowerem poprzez okoliczne leśne dukty. Spotkanie z księdzem proboszczem 
zakończyliśmy miłym pożegnaniem i udaliśmy się w dalszą drogę. Naszym celem było 
dotarcie nad jezioro Topiele gdzie znajdowała się meta Rajdu. Niewątpliwie ostatni 
odcinek Rajdu drogami prowadzącymi przez lasy należące do Nadleśnictwa Karnieszewice 
był niezmiernie urokliwy. Po przybyciu nad jezioro Topiele nastąpiło zakończenie 
Rajdu. Uczestnicy na zakończenie otrzymali materiały krajoznawcze oraz książeczki 
wycieczek kolarskich z okolicznościowymi stemplami. Niezmiernie miłym akcentem było 
wspólne ognisko i możliwość pieczenia kiełbasek, rozgrzanie się ciepłą herbatą.
Pomysłodawcą i organizatorem Rajdu oraz sponsorem materiałów krajoznawczych, a także 
poczęstunku była Gminna Organizacji Turystyczna w Sianowie. Opiekę przewodnicką i 
programową zapewnił Robert Pyśk z K.T.P „Orły”. Serdeczne podziękowania należą się, 
także Nadleśnictwu Karnieszewice za zorganizowanie ogniska oraz przekazanie 
uczestnikom atlasów turystycznych „Leśny Kompleks Promocyjny – Lasy 
Środkowopomorskie”. Nie bez znaczenia jest przychylność i dobra wola księdza 
proboszcza Cezarego Lesikowskiego oraz sołtysów wsi Pani Kazimiery Szatkowskiej 
(Karnieszewice) i Pana Krzysztofa Brach (Dąbrowa) wspierających tego typu inicjatywy. 
W imieniu GOT w Sianowie na ręce wymienionych osób przekazano materiały krajoznawcze 
dot. gm. Sianów.


Copyright © 2006-2008 KTP PTTK ORŁY