Trasa Rajdu : Słupsk - Krępa Słupska - Lubuń - Skarszów Dolny 
		- Dębnica Kaszubska 20km

Prowadzący Trasę :
PTP Daniel Nazaruk
PTP Tomasz Radawiec

Na trasę wyruszyliśmy o 8.30 z pod RO PTTK  w Słupsku . 
Było pochmurno i mglisto ale nie padało . Było nas 4 :Tomek 
Radawiec , Krzysiek Łukowiec , Arek Sroka  i ja .Na trasie 
dołączył do nas Maciek Pytel . Od PTTK wędrowaliśmy szlakiem 
żółtym który prowadzi tuż koło rzeki Słupi . Po dojściu do 
śluzy na rzece Słupi skręciliśmy w Aleję Brzozową która 
skierowała nas do lasku południowego . Szlak następnie 
skierował nas na szosę którą doszliśmy w okolicę Krępy 
Słupskiej. Jednak nie zaszliśmy do tej miejscowości lecz 
poszliśmy prosto w las . Tam koło rzeki Glażny zrobiliśmy 
przerwę na posilenie się . Po tej przerwie ruszyliśmy dalej
na szlak i wkroczyliśmy już w teren Parku Krajobrazowego 
,,Dolina Słupi" .Podziwialiśmy piękny las i z humorem 
wędrowaliśmy dalej . Po minięciu Lubunia dołaczył do nas 
Maciek tuż obok dawnej stacji przeładunkowej starej kolejki 
wąskotorowej . Trasa nadal prowadziła pięknym lasem .Koło 
12 doszliśmy do wsi Skarszów Dolny gdzie znajduje się 
elektrownia wodna . Po krótkiej przerwie ruszyliśmuy dalej, 
a następnie wszyscy szczęśliwie udaliśmy sie do Dębnicy 
Kaszubskiej . Doszliśmy około 13.15 i udaliśmy się na autobus .
 
			 Prezes KTP Orły Daniel Nazaruk 

Copyright © 2006-2008 KTP PTTK ORŁY