Zarząd Klubu
	
 Prezes	                Marek Janusewicz
 Wiceprezes		Paweł Skowroński
 Sekretarz		Marceli Piec
 Skarbnik		Teresa Janusewicz
 Członek zarządu	Andrzej Strzykowski
 Członek zarządu	Robert Pyśk

 
Prezesi w Historii Klubu:

 Daniel Nazaruk		29.11.06 - 03.06.09
 Kamila Stec		03.06.09 - 02.03.11
 Paweł Skowroński	02.03.11 - 01.12.16
 Marek Janusewicz	01.12.16 -